Arv og generasjonsskifte

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Arv og generasjonsskifte

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i saker som gjelder arv og skifte. Våre advokater bistår ved behandling av dødsbo og påtar oss oppdrag som bobestyrer på vegne av arvingene og annen bistand ved generasjonsskifte. Vi gjennomfører skifteoppgjøret, utformer skifteavtaler og bistår ved skiftesamlinger.

Vi bistår også med å sette opp testament, ektepakt, fremtidsfullmakter, samboeravtaler og andre avtaler for å planlegge generasjonsskifte.

Firmaet har en egen megleravdeling som kan bistå med å overdra eller selge eiendommer.

Våre advokater påtar seg også prosedyreoppdrag for domstolene i arvesaker og skiftesaker. Eksempelvis kan dette gjelde spørsmål knyttet til skjevdeling, gyldigheten av testament eller ektepakt, eller omgjøring av disposisjoner.

Advokat Vidar Storvik er fagansvarlig for vår arverettsgruppe. Advokat Storvik har mange års erfaring med arv- og skifterett og har hatt mange prosessoppdrag for domstolene. Storvik holder også foredrag og kurs om arv og skifte.

Kontaktpersoner

Vidar Storvik
Trond Kiserud
Helga Sophie Espedal Bocchetti