• Barnerett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Barnerett

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår foreldrene i alle saker etter barneloven.
I saker som gjelder barnerett bistår vi bl.a. med følgende:

Rådgivning knyttet til samvær, bosted og foreldreansvar

Avtaleløsninger om samvær, bosted og foreldreansvar

Midlertidige avgjørelser ved avtale eller domstolsbehandling

Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig

Saker som gjelder flytting av barnet ut av landet

Bistand ved barnebortføring

Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling

Bistand med å innhente sakkyndige uttalelser

Send en henvendelse på vårt kontaktskjema med noen stikkord om saken, så vi du innen samme arbeidsdag bli kontaktet av en av våre barnerettsadvokater.
Saker etter barneloven omfattes av Fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkår for inntekt og formue er oppfylt.

Kontaktpersoner

Ann Cathrin Egeberg
Camilla Stranden Hunn
Erik Faye Ree
Gro Wildhagen
Maria Støen Thoresen
Hege Salomon
Vidar Storvik
Iram S. Ali
Maria Pitz Jacobsen
Marte Inderberg Bastiansen
Helga Sophie Espedal Bocchetti
Tonje Skarra
Cecilie Hvam-Jacobsen