• Forretningsjus og selskapsrett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Forretningsjus og selskapsrett

 

Vi bistår alle selskaper av alle selskapsformer i deres spørsmål om selskapets og selskapsmedlemmenes rettigheter og forpliktelser, formue/gjeld, eierskifte, varemerke, endring/opphør av selskapet samt interne avtaler. Våre advokater kan bistå i alle faser, fra etablering og valg av selskapsform til salg eller opphør. Vi bistår også selskapets styre i spørsmål knyttet til styreansvar og drift. Vi bistår ofte i spørsmål knyttet til:

Avvikling/konkurs

Endring av selskapets kapital

Kontrakter og avtaler, internt og eksternt

Kjøp og salg av eierandeler

Stiftelse og valg av selskapsform

Styrerådgivning

Utarbeidelse av franchise- eller samarbeidsavtaler

Varemerke og opphavsrett

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Trond Kiserud
Vidar Storvik
Erlend Glad