• Fri rettshjelp

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Fri rettshjelp

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS gir fri rettshjelp til våre klienter:
Ta kontakt med oss på telefon 22 98 99 40 eller send oss en henvendelse på vårt kontaktskjema med en kort beskrivelse av saken, så vil en av våre advokater raskt finn ut om saken dekkes av fri rettshjelp.


Her er de vanligste sakene som kan dekkes av fri rettshjelp:

Personskadesaker

Oppsigelse og avskjed av arbeidstaker

Saker etter ekteskapsloven, skifte, ektefellebidrag mv.

Saker etter husstandsfellesskapsloven, samboere

Skadet eller etterlatte i saker om personskade og tap av forsørger

Klage over vedtak i trygdesaker

Saker etter barneloven, samvær, foreldreansvar mv

Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning

Utkastelse fra bolig

Klagesak etter folketrygdloven

 

Saker uten egenandel:

Saker etter barneloven, omsorgsovertakelse, samvær mv

Vurdering av anmeldelse i familievoldssaker

Uberettiget straffeforfølgning

Psykisk helsevern

Familievold

Tvangsekteskap

Bistandsadvokat til fornærmede i alvorlige straffesaker

Utvisning og bortvisning

Umyndiggjøring

Barnebortføring

Egenandel utgjør kr. 1060,- for fritt rettsråd og 8480,- for fri sakførsel. Ved inntekt under 100.000,- betales ikke egenandel (2020 satser).