• Fri rettshjelp

 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Fri rettshjelp

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS gir fri rettshjelp til våre klienter:
Ta kontakt med oss på telefon 22 98 99 40 eller send oss en henvendelse på vårt kontaktskjema med en kort beskrivelse av saken, så vil en av våre advokater raskt finn ut om saken dekkes av fri rettshjelp.
Her er de vanligste sakene som kan dekkes av fri rettshjelp:

Personskadesaker

Oppsigelse og avskjed av arbeidstaker

Saker etter ekteskapsloven, skifte, ektefellebidrag mv.

Saker etter husstandsfellesskapsloven, samboere

Skadet eller etterlatte i saker om personskade og tap av forsørger

Klage over vedtak i trygdesaker

Saker etter barneloven, samvær, foreldreansvar mv

Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning

Utkastelse fra bolig

Klagesak etter folketrygdloven

Saker uten egenandel:

 • Saker etter barnevernloven, omsorgsovertagelse, samvær mv
 • Vurdering av anmeldelse i familievoldssaker
 • Uberettiget strafforfølgning
 • Psykisk helsevern
 • Familievold
 • Tvangsekteskap
 • Bistandsadvokat til fornærmede i alvorlige straffesaker
 • Utvisning og bortvisning
 • Umyndiggjøring
 • Barnebortføring

Egenandel utgjør kr. 1040,- for fritt rettsråd og 8320,- for fri sakførsel. Ved inntekt under 100.000,- betales ikke egenandel (2019 satser).