• Kommunalrett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Kommunalrett

 

Vi bistår i alle klager vedrørende kommunale vedtak etter særlover (eks. alkoholloven, serveringsloven, folkehelseloven) og vi kan bistå i å kreve lovlighetskontroll fra Fylkesmannen av kommunale avgjørelser, jf. kommuneloven § 59.

Eksempler på saker vi kan bistå i er alt fra:

inndragning av skjenkebevilling

søke utvidet åpningstid for serveringssted

kreve innsyn i saksdokumenter

saker om miljørettet helsevern

Vi har ansatte med bred erfaring innen forvaltningsrett og kommunalrett. Vi kan derfor vurdere om en avgjørelse har blitt gjennomført på en riktig forvaltningsmessig måte.

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
        Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
        Index