• Kontraktsrett/avtalerett

 • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Kontraktsrett/avtalerett

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder kontraktsrett og avtalerett.
Vi påtar oss mange forskjellige arbeidsoppgaver, herunder:

Generell rådgivning

Bistand med kontraktsutforming

Bistand ved kontraktsbrudd

Hjelp ved konflikt etter kontraksbrudd/mislighold

Søke erstatning eller unngå erstatning etter mislighold/brudd på kontrakt

Bistand ved inngåelse av avtaler

Utforming av avtaler (eksempelvis fortrolighetsavtaler/overtagelsesavtaler/kjøpsavtaler)

Avtaletolkning

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Vidar Storvik
Trond Kiserud
Erik Faye Ree
    Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
    Index
  
    Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
    Index