• Kontraktsrett/Avtalerett

Kontraktsrett/Avtalerett

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder kontraktsrett og avtalerett.
Vi påtar oss mange forskjellige arbeidsoppgaver, herunder:

Generell rådgivning

Bistand med kontraktsutforming

Bistand ved kontraktsbrudd

Hjelp ved konflikt etter kontraksbrudd/mislighold

Søke erstatning eller unngå erstatning etter mislighold/brudd på kontrakt

Bistand ved inngåelse av avtaler

Utforming av avtaler (eksempelvis fortrolighetsavtaler/overtagelsesavtaler/kjøpsavtaler)

Avtaletolkning

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Vidar Storvik
Trond Kiserud
Erik Faye Ree
Erlend Glad
Jørn-Tomas Einstabland
Leif Erlend Johannessen