• Offentlige anskaffelser

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Offentlige anskaffelser

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår bedrifter og leverandører i alle saker som gjelder offentlig anskaffelse. Vi har bistått i mange større anbudssaker og har erfaring fra forskjellige bransjer. Vi påtar oss mange forskjellige arbeidsoppgaver, herunder:

Bistand med å utarbeide og kvalitetssikre anbudsdokumenter

Bistand med å sikre kvalifikasjonskrav og besvarelse av kravspesifikasjon

Vurdering av tildelingskriterier

Begjæring om innsyn og innhenting av dokumentasjon

Undersøke om det er feil og mangler i konkurransegrunnlaget

Utarbeidelse av klager

Krav om erstatning

Midlertidige forføyninger

Prosessoppdrag ved domstolsbehandling

Regelverk og frister

Innen anskaffelser er det et kompleks regelverk og mange frister å forholde seg til. Det anbefales å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
        Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
        Index