• Psykisk helsevern

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Psykisk helsevern

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen har advokater med spesialkompetanse innenfor psykisk helsevern. Vi bistår både personer underlagt psykisk helsevern, og deres pårørende. Typiske områder vi kan bistå i er:

Klage til Kontrollkommisjonen over opprettelse eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern

Klage over tvangsmedisineringsvedtak

Bistå de pårørende ved opphør av psykisk helsevern, i form av klage og overføring av opphøringsvedtaket

Bistand i forbindelse med overføring mot pasientens samtykke, eksempelvis fra tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold til tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (innleggelse på psykiatrisk klinikk)

Kontaktpersoner

Gro Wildhagen
Line Margareta Foss-Chiodera
Helga Sophie Espedal Bocchetti