• Selskapsrett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Aksjeselskapsrett

 

Vi påtar oss oppdrag som gjelder aksjeselskap og selskapsrett. Gjennom samarbeid med revisorer og regnskapsførere kan vi gjennomføre alle transaksjoner og bistå i de mest kompliserte sakene til en fornuftig pris.

 

Stiftelse og etablering av aksjeselskap; organisering, regnskap og revisjon

Omdanning av enkeltmannsforetak til aksjeselskap

Bistand til aksjeselskapets styre under løpende drift

Aksjonæravtaler

Endring av aksjekapital

Deling og sammenslåing, fusjon og fisjon

Erstatning for tap påført aksjeselskapet eller aksjonærer

Minoritetsvern - krav om innløsning av aksjer

Avtaler mellom aksjeselskapet og aksjonærer

Oppløsning og avvikling av aksjeselskaper

Bistand ved kjøp og salg av aksjer

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Trond Kiserud
Vidar Storvik
        Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
        Index