• Skatte- og avgiftsrett

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Skatte- og avgiftsrett

 

Vi påtar oss oppdrag som gjelder klage på skatte- og avgiftsvedtak. I skattevedtak er det korte klagefrister og vi anbefaler å kontakte advokat så tidlig som mulig.

Klage på vedtak om skatt- og avgiftsfastsettelse

Klage på vedtak om merverdiavgift

Bistand ved sak om etterberegning av skatt

Klage ved ileggelse av toll og særavgifter

Bistand ved beslag og etterberegning ved import

Advokatbistand ved anmeldelse i skatte- og avgiftssaker

Klagesaker til Sivilombudsmannen

Kontaktpersoner

Odd Kristian Johansen
Vidar Storvik
        Templates.Controllers.Partials.Grid.PersonCard4Controller
        Index