• Skilsmisse og skifte

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Skilsmisse og skifte

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bistår i alle saker som gjelder skilsmisse og skifte. Vi setter opp skifteavtale og hjelper til med å få ordnet det praktiske. Dersom skilsmissen involverer barn hjelper vi til med å sette opp en avtale om bosted og samvær mv.

I saker som gjelder skilsmisse bistår vi bl.a. med følgende:

Kartlegging og innhenting av dokumentasjon for eiendeler og gjeld

Utarbeide forslag til skifteavtaler med fordeling av eiendeler

Midlertidige avgjørelser om bruksrett til bolig o.l.

Spørsmål om fordeling av arv, særeie og skjevdelingsmidler

Representasjon under forhandlinger, rettsmøter og hovedforhandling

Begjæring om offentlig skifte eller stevning for domstolene

Verdsettelse av aksjer og næringsvirksomhet

Ektefellebidrag

Ta kontakt med oss via telefon eller epost, så vil en av våre skilsmisseadvokater svare innen samme arbeidsdag. Saker som gjelder skilsmisse og skifte kan omfattes av Fri rettshjelp dersom de økonomiske vilkår for inntekt og formue er oppfylt. Dette vil advokaten undersøke dersom det er aktuelt.

Kontaktpersoner

Vidar Storvik
Trond Kiserud
Helga Sophie Espedal Bocchetti