Tap av autorisasjon

 

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS kan bistå deg dersom du har mottatt varsel om tilbakekall av autorisasjonen din fra Helsedirektoratet på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, du ønsker å klage på et vedtak eller du ønsker å søke om å få tilbake din autorisasjon. Vi vil hjelpe deg med å få frem den dokumentasjonen som er relevant og skrive til/delta på møter med Helsedirektoratet.

Artikler om temaet

Autorisasjon av helsepersonell - Advokat Oslo og Drammen

12. april 2021

Les mer

Cecilie Hvam-Jacobsen


Les mer