• Karriere

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Karriere

 

Send gjerne søknad om stilling som advokat eller advokatfullmektig med CV, vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon. Vi ønsker at søker har solid erfaring fra offentlig eller privat virksomhet, og helst prosedyreerfaring for domstolene. Vi er også interessert i å komme i kontakt med advokater med egen portefølje.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad

 

Søknad sendes til daglig leder, advokat Odd Kristian Johansen, på epost johansen@salomon-johansen.no eller pr. post til Postboks 7144 St. Olavs plass, 0130 Oslo.