• S & J Eiendomsforvaltning

S & J Eiendomsforvaltning

 

S & J Eiendomsforvaltning AS leverer løsninger for forretningsførsel og forvaltning av boligselskaper, herunder sameier, borettslag og aksjeboligselskaper og andre private gårdeiere. Selskapet drives av personer med forskjellig kompetanse, herunder autorisert regnskapsfører, revisor, økonom og advokat.

Vårt hovedprodukt er bistand med totalforvaltning av næringseiendom, regnskaps – og økonomifunksjonen, herunder budsjettering, samt rådgivning og juridisk bistand på alle nivåer. Forvalterne i S & J Eiendomsforvaltning AS har mer enn 20 års erfaring innen fast eiendom, regnskap og annen juridisk tjenesteyting.

Som totalleverandør av forvaltningstjenester kan vi tilby en komplett løsning, enkeltstående oppgaver og fleksible tilpassede løsninger. Forvaltningen er fremtidsrettet og har de nyeste funksjonene innen elektronisk regnskapsførsel, IN-system, banksystemer, innfordring mv. Vi legger vekt på å tilrettelegge kundevennlige løsninger som gir oppdragsgiver god oversikt over oppgavene som utføres.

S & J Eiendomsforvaltning AS kan svare på spørsmål om forvaltning og eiendom, og vi bidrar som rådgivere for eiere, styret og andre parter. Vi har også knyttet til oss underleverandører med relevante tjenester og produkter på mange områder slik at også mindre kunder kan få nyte godt av gode fordeler.

S & J Eiendomsforvaltning AS sine kunder får tilgang til informasjonstjenester gjennom egen webportal.

Se www.sjeiendom.no for mer informasjon.

S & J eiendomsforvaltning AS kan kontaktes på 22 20 85 00.