• Personskadeadvokater

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Siste innlegg

Voldsoffererstatning fra staten - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Hvis du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte blitt utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Det er Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) som behandler søknader om voldsoffererstatning fra staten. Du kan lese mer om ordningen på www.voldsoffererstatning.no.

Les mer

Trafikkskade – erstatning for personskade - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning fra trafikkforsikringsselskapet.

Les mer

Er du yrkesskadedekket når du arbeider hjemmefra? - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

På grunn av corona-viruset har mange fått arbeidsplassen sin flyttet til hjemmekontor. Statistikk viser generelt at svært mange ulykker skjer i hjemmet. Samtidig er grensen mellom arbeidsplassen og hjemmet nå blitt enda mer utydelig. Det vil da kunne oppstå spørsmål om du som arbeidstaker er yrkesskadedekket hvis du skader deg.

Les mer
Om oss

Firmaets erstatningsrettsadvokater er spesialister med lang erfaring, og med bakgrunn fra blant annet forsikringsbransjen. Våre advokater har den spesialkompetanse som er nødvendig for å få gode resultater.

I trafikkskadesaker med personskader, yrkesskade-/yrkessykdomssaker og volds-/overgrepsskadesaker tilbyr vi en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon, så ta gjerne kontakt!