• Personskadeadvokater

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Siste innlegg

Har du blitt skadet under førstegangstjenesten? - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Vernepliktige anses som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven og er derfor yrkesskadedekket på lik linje med alminnelige arbeidstakere. Loven gir erstatning dersom man er påført en yrkesskade eller yrkessykdom. Har man en slik skade eller sykdom gis det erstatning for inntektstap, utgifter og varig medisinsk invaliditet over 15 % (ménerstatning) som følge av skaden.

Les mer

Sliter du med psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner? - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Det er etablert en rekke spesialordninger som gir økonomisk kompensasjon for de psykiske plagene som følge av tjenesten.

Les mer

Yrkessykdom (astma, kontakteksem mv) – unge arbeidstakere - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

En ny norsk studie viser at astma, kontakteksem og rhinitt er de vanligste arbeidssykdommene for arbeidstakere i alderen 20 – 29 år. Det er spesielt frisører, maler/lakkerer og elektriker som blir rammet (https://tidsskriftet.no/2019/08/kort-rapport/utredning-av-unge-med-arbeidsrelatert-sykdom).

Les mer
Om oss

Firmaets erstatningsrettsadvokater er spesialister med lang erfaring, og med bakgrunn fra blant annet forsikringsbransjen. Våre advokater har den spesialkompetanse som er nødvendig for å få gode resultater.

I trafikkskadesaker med personskader, yrkesskade-/yrkessykdomssaker og volds-/overgrepsskadesaker tilbyr vi en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon, så ta gjerne kontakt!