• Personskadeadvokater

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Siste innlegg

Yrkessykdommer – rettigheter ved yrkesrelatert astma - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Astma er en av de vanligste yrkesbetingede lungesykdommene i Europa. Det synes samtidig som kun et lite antall yrkessykdommer meldes til NAV og forsikringsselskapene. Følgelig er det grunn til å tro at mange med yrkesrelatert astma ikke får de ytelser/erstatning som de har rett på.

Les mer

Skadet i ulykke - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Ulykker kan skje når som helst, hvor som helst og ramme hvem som helst. Man kan skade seg på arbeidsplassen, i fritiden, som oftest går det bra, men ikke alltid. I en rekke situasjoner kan det være erstatnings- eller forsikringsordninger som kan komme til unnsetning.

Les mer

Jobbrelatert allergi, astma og eksem – rett på erstatning (yrkesskadeerstatning) - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Mange av de som har yrkesrelatert allergi, astma eller eksem er klar over at de har rettigheter i forhold til Nav/Helfo. Dessverre er det flere som ikke vet at de også kan ha rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. De som er påført yrkesrelatert allergi, astma eller eksem må derfor huske på at saken må meldes både til trygdemyndighetene og til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Les mer
Om oss

Firmaets erstatningsrettsadvokater er spesialister med lang erfaring, og med bakgrunn fra blant annet forsikringsbransjen. Våre advokater har den spesialkompetanse som er nødvendig for å få gode resultater.

I trafikkskadesaker med personskader, yrkesskade-/yrkessykdomssaker og volds-/overgrepsskadesaker tilbyr vi en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon, så ta gjerne kontakt!