• Personskadeadvokater

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Siste innlegg

Erstatning ved yrkesrelatert kreft - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Dersom man får yrkesrelatert kreft kan man ha ekstra rettigheter etter trygdesystemet og rett på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er i så fall viktig å melde saken som yrkessykdom både til Nav og forsikringsselskap. Saken bør meldes skriftlig, Nav har eget skjema som kan benyttes. I tilfellene med mest tragisk utfall kan etterlatte ha rett på erstatning for forsørgertap.

Les mer

Frisørers rett til erstatning ved yrkesskader og yrkessykdom - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Frisører eksponeres ofte for en rekke kjemikalier som kan medføre hudsykdommer eller lungesykdommer. Det er særlig tre sykdomsgrupper som dominerer; forgiftning som følge av kjemisk påvirkning, allergiske hudsykdommer og lungesykdommer. Hvorvidt man har en yrkessykdom avgjøres normalt av en lege, for eksempel en spesialist i lunge- eller hudsykdommer. I tillegg utsettes frisører for yrkesskader, som stikk- og kuttskader. Mange frisører er nok ikke klar over hvilke rettigheter de har dersom de påføres yrkessykdom/yrkesskade.

Les mer

Håndverkere og arbeidsskader - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Håndverkere er en yrkesgruppe som i stor grad er utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer. Mange skades i arbeidsuhell, som fall, kuttskader, klemskader osv. Yrkessykdommer er også utbredt, som astma, eksem, løsemiddelskader ol. Mange har liten kjennskap til sine rettigheter overfor Nav og arbeidsgivers forsikringsselskap (yrkesskadeerstatning).

Les mer
Om oss

Firmaets erstatningsrettsadvokater er spesialister med lang erfaring, og med bakgrunn fra blant annet forsikringsbransjen. Våre advokater har den spesialkompetanse som er nødvendig for å få gode resultater.

I trafikkskadesaker med personskader, yrkesskade-/yrkessykdomssaker og volds-/overgrepsskadesaker tilbyr vi en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon, så ta gjerne kontakt!