• Personskadeadvokater

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Siste innlegg

Erstatning for personskader etter trafikkulykker - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

De som blir skadet i trafikkulykker, både i singelulykker (kun egen bil involvert) og i kollisjonstilfeller, vil normalt ha rett på erstatning for personskader. Dette gjelder også hvor man selv er ansvarlig for ulykken, men her kan erstatningen bli redusert. Både fører og passasjerer vil kunne ha rett på erstatning. Dersom man har fører-/passasjerulykkesforsikring kan man ha rett på tilleggserstatning. Hvis ulykken førte til dødsfall kan de etterlatte, som ektefelle/samboer og barn, ha rett på forsørgertapserstatning.

Les mer

Erstatning ved arbeidsrelatert melallergi og astma - Advokat Oslo og Drammen

8. juni 2020

Mange bakere, og andre som jobber med mel, får melallergi. Undersøkelser viser at mange skades i arbeid, hele 10 – 15 prosent av alle bakere har allergi som følge av meleksponering. I tillegg eksponeres mange for krydder og andre småpartikler. Bakere har også en økt risiko for å få arbeidsrelatert astma. Yrkessykdommene kan i verste fall medføre at man må slutte som baker. Også i andre yrker finnes eksponeringer som forårsaker yrkessykdommer, ofte med store konsekvenser for de yrkesskadde.

Les mer
Om oss

Firmaets erstatningsrettsadvokater er spesialister med lang erfaring, og med bakgrunn fra blant annet forsikringsbransjen. Våre advokater har den spesialkompetanse som er nødvendig for å få gode resultater.

I trafikkskadesaker med personskader, yrkesskade-/yrkessykdomssaker og volds-/overgrepsskadesaker tilbyr vi en uforpliktende og gratis førstegangskonsultasjon, så ta gjerne kontakt!