• NAV i sprawy o ubezpieczenia społeczne

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

NAV i sprawy o ubezpieczenia społeczne

 

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych jest ustawą regulującą zasady nabywania uprawnień do wypłaty świadczeń. Jeśli wnioskodawca spełnia warunki do określonego świadczenia pieniężnego, np. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niepełnosprawności, ona lub on nabywa prawo do przyznania konkretnego świadczenia.
NAV codziennie wydaje tysiące decyzji. Nie tak rzadko zdarza się jednak, że NAV popełnia błąd i odrzuca wniosek, mimo, że warunki do przyznania świadczenia są spełnione.

Kancelaria Salomon Johansen AS ma rozległe doświadczenie i kompetencje w zagadnieniach dotyczących świadczeń społecznych. Nasi adwokaci mają doświadczenie m.in. z pracy w urzędzie Recznika Praw Obywatelskich, czyli Sivilombudsmann, który w imieniu parlamentu, Stortinget, prowadzi nadzór nad NAV oraz całym systemem świadczeń społecznych. Możemy pomóc w ocenie różnych kwestii związanych z postępowaniem odwoławczym lub sądowym rozpoznaniem poprawności decyzji z NAV. Trygderetten, Sąd ds. Ubezpieczeń Społecznych, stanowi najwyższy organ odwoławczy w sprawach z NAV, gdzie uznawanych jest 25 % odwołań, co oznacza, że warto się odwoływać.

 

Zwyczajowo obowiązuje termin 6 tygodni na złożenie odwołania od decyzji NAV. Przy odwoływaniu się zarówno do wewnętrznej jednostki odwoławczej NAV Klageinstans, jak również do Trygderetten, przysługuje darmowa pomoc prawna pod warunkiem, że spełniasz kryteria finansowe do uzyskania pomocy ze środków państwowych.