• Odszkodowanie dla ofiar przemocy

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Odszkodowanie dla ofiar przemocy

 

Osoba, która doznała obrażeń na ciele w następstwie czynu zabronionego może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie od sprawcy lub też skierować roszczenie do Funduszu Odszkodowań Ofiarom Przemocy – Kontoret for voldsoffererstatning. Odszkodowanie może obejmować roszczenie zwrotu wydatków związanych ze szkodą, pokrycie utraconych zarobków, zadośćuczynienie za ból i straty moralne, menerstatning (odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu) i ewentualnie odszkodowanie z tytułu utraty żywiciela rodziny.

W przypadku rozległego uszczerbku na zdrowiu, doświadczenia napaści seksualnej czy przemocy w rodzinie poszkodowany ma prawo do uzyskania wsparcia od adwokata posiłkowego tzw. bistandsadvokat. Adwokat posiłkowy pomoże ze zgłoszeniem sprawy na policję, a także podczas dochodzenia, na ewentualnej sprawie sądowej oraz w złożeniu wniosku o odszkodowanie z funduszu ofiar przemocy – voldsoffererstatning. Honorarium adwokata posiłkowego pokrywają sądy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia klientom z całego kraju. Nasz zespół cieszy się również obecnością jednego z piętnastu stałych adwokatów posiłkowych powołanych przez Sąd Rejonowy w Oslo i Sąd Apelacyjny Borgarting. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa. Zachęcamy do bezpłatnej i niezobowiązującej rozmowy telefonicznej.