• Podział majątku

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Podział majątku

 

Rozchodząc się małżonkowie, czy też para mieszkająca razem, zazwyczaj musi dokonać rozliczenia swojego dorobku finansowego. Wiele par z góry umawia się co do sposobu przeprowadzenia podziału majątku.  Jednak jest też wiele osób, które nie posiadają tego typu umowy. Przepisy dotyczące podziału majątku różnią się w przypadku małżeństw i par żyjących w konkubinacie.

Małżeństwa rozliczają się zgodnie z  przepisami zawartymi w ustawie o związkach małżeńskich, gdzie główną zasadą jest równy podział majątku wspólnego. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady, jak zasady o szczególnym prawie do niektórych osobistych przedmiotów, zasady o wydzieleniu majątku osobistego sprzed małżeństwa, czy wreszcie możliwość dochodzenia roszczenia restytucyjnego tzw. vederlagskrav.
W przypadku par mieszkających razem, nadrzędna zasada mówi o tym, że każde z osobna zachowuje przedmioty majątkowe, których jest właścicielem i odpowiada za własny dług. W związku z tym powstaje jednak wiele trudnych do rozstrzygnięcia kwestii. Kto rzeczywiście jest właścicielem poszczególnych przedmiotów. Jaka jest ich wartość? Jak podzielić dług?
Wiele problemów można uniknąć zawierając umowę odnośnie podziału majątku. Dotyczy to zarówno małżeństw, jak i konkubentów.
Kancelaria Salomon Johansen AS pomoże w sporządzeniu umowy majątkowej tym, którzy chcą zapobiec tego typu problemom rozliczeniowym na wypadek rozpadu związku. Służymy również pomocą w przeprowadzeniu prywatnego i sądowego podziału majątku po rozwodzie.
W sporach związanych z rozkładem pożycia można skorzystać z darmowej pomocy prawnej finansowanej ze środków państwowych. Damowa pomoc prawna zostanie przyznana jeśli spełniasz określone warunki, więcej o tym znajdziesz na stronie http://95776-www.web.tornado-node.net/fri-rettshjelp/