• Prawo ochrony dziecka

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Prawo ochrony dziecka

 

Barnevernet jest norweskim państwowym organem odpowiedzialnym za pomoc dzieciom, które przeżywają problemy w domu rodzinnym. Barnevernet najczęściej kontaktuje się z dziecmi i ich rodzicami po otrzymaniu zawiadomienia ze szkoły lub innych instytucji. Ich ustawowym obowiązkiem jest zbadać każde nadesłane zgłoszenie. Czasami od razu uznają, że nie ma potrzeby, żeby podejmować jakiekolwiek kroki w sprawie, innymi razy są zmuszeni do gruntownejszej analizy sytuacji w domu.

Po zakończonym badaniu sytuacji barnevernet ma trzy wyjścia:

  • Zamknąć sprawę
  • Zawrzeć umowę z rodzicami obejmującą wybraną formę pomocy rodzinie
  • Przeprowadzić umieszczenie dziecka poza domem rodzinnym bez zgody jego opiekunów ustawowych

Jeśli barnevernet wystąpi z propozycją pomocy, opłaca się ją przyjąć i współpracować na tym polu. Barnevernet może w przeciwnym razie przeprowadzić wspomniane działania pomocowe przymusowo. W praktyce często oznacza to umieszczenie dziecka poza domem rodzinnym. W przypadkach, gdy ze strony barnevernet pada takia alternatywa działania, powinno się skontaktować z adwokatem.

Doświadczenie pokazuje, że problemy językowe i różnice kulturowe mogą prowadzić do błędnego postępowania w sprawach z barnevernet. Prowadziliśmy również sprawy, w których barnevernet wszczęło postępowanie w sprawie na podstawie błędnych ustaleń faktyczych lub niewłaściwej podstawy prawnej. W takich przypadkach warto niezwłocznie skontaktować się z adwokatem.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, gdzie bernevernet grozi realizacją orzeczenia w trybie przymusu, najczęściej przysługuje prawo do pokrycia kosztów pomocy prawnej ze środów publicznych. Jeśli już doszło do przeprowadzenia postępowania przymusowego, zawsze przysługuje prawo do darmowej pomocy adwokata.

Kancelaria Salomon Johansen AS oferuje pomoc na wszystkich etapach postępowania w sprawach z barnevernet, począwszy od momentu, gdy barnevernet po raz pierwszy skontaktowało się z rodzicami. W celu ułatwienia kontaktu z klientami zatrudniamy polskojęzyczego pracownika. Zachęcamy do skontaktowania się z nami pod numerem telefonu 22 98 99 40 lub wysłania wiadomości na adres post@salomon-johansen.no