• Szkody powstałe w czasie wolnym

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Szkody powstałe w czasie wolnym

 

W niektórych przypadkach istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od osoby fizycznej lub firmy (ewentualnie ich ubezpieczyciela), które popełniły nieostrożność lub dopuściły się zaniedbania. Przykładowo właściciel domu może być pociagnięty do odpowiedzialności za brak posypania drogi lub zaniechanie usunięcia sopli lodu z dachów. Właściciel zwierzęcia jest też odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez swojego podopiecznego.

Obiektywna ocena okoliczności zdarzenia, takich jak złamanie prawa, niezachowanie przepisów, nie stosowanie się do zasad zwyczajowego zachowania pozwoli ustalić na ile mamy podstawę do żądania odszkodowania. W ocenie zasadności naszego roszczenia mieści się również określenie prawdopodobieństwa powstania szkody oraz możliwości podjęcia alternatywnych działań, aby niedopuścić do szkody. Jeśli warunki do uzyskania odszkodowania są spełnione, można ubiegać się o zwrot poniesionych i przyszłych wydatków, rekompensatę za straty w dochodach i menerstatning – odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli ulegniesz wypadkowi w czasie wolnym i posiadasz prywatne lub zbiorowe ubezpieczenie, również możesz się starać o odszkodowanie.

Zadzwoń aby uzyskać bezpłatną i niezobowiązującą ocenę sytuacji.