• Szkody powstałe wskutek błędu lekarskiego

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Szkody powstałe wskutek błędu lekarskiego

 

Jeśli w następstwie błędu lekarskiego lub zaniedbań w opiece szpitalnej wystąpił uszczerbek na zdrowiu, możesz starać się o odszkodowanie z Norsk Pasientskadeerstatning (Norweskiego Funduszu Odszkodowań Pacjentów).

Pasientskadenemnda, czyli Komisja orzekająca o zaistnieniu błędu w leczeniu po zapoznaniu się z twoją sprawą wyda opinię, czy kwalifikujesz się do wypłaty odszkodowania. Jeśli twoje roszczenie zostanie uznane, możesz ubiegać się o zwrot kosztów dodatkowego leczenia, pokrycie utraconych dochodów i menerstatning (odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu). Jeśli na skutek błędu w leczeniu nastąpił zgon pacjenta, może zostać przyznane odszkodowanie z tytułu utraty żywiciela rodziny.

Zachęcamy do bezpłatnej i niezobowiązującej rozmowy z prawnikiem, jeśli masz podejrzenie, że doszło do błędu w twoim leczeniu.