• Wypadki drogowe

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Wypadki drogowe

 

Jeśli na skutek wypadku drogowego doznałeś obrażeń lub straciłeś żywiciela rodziny, możesz mieć prawo do odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Analogicznie, możesz starać się o odszkodowanie po potrąceniu przez nieznany lub nieubezpieczony pojazd.

Po za odszkodowaniem z polisy OC sprawcy, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie na podstawie ubezpieczenia od wypadków dla kierowcy i pasażera, z ubezpieczenia podróżnego, lub też z innych polis ubezpieczeniowych. Aktualne roszczenia obejmują zwrot poniesionych/przyszłych kosztów leczenia, refundację utraconych dochodów z powodu niezdolności do pracy (włączając utratę zdolności do pracy w domu), menerstatning (odszkodowanie za utracone możliwości życiowe ze względu na trwały uszczerbek na zdrowiu), i ewentualnie odszkodowanie z tytułu utraty żywiciela rodziny. Poszkodowany może równocześnie korzystać ze świadczeń wypłacanych z urzędów publicznych NAV/HELFO.

Skontaktuj się z nami, jeśli uległeś wypadkowi drogowemu i potrzebujesz wsparcia prawnika w prowadzeniu sprawy o odszkodowanie. Posiadamy bogate doświadczenie w dziedzinie odszkodowań po wypadkach komunikacyjnych i często w tego typu sprawach oferujemy bezpłatną ocenę prawną przy pierwszym zgłoszeniu. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły pokrywają koszty pomocy prawnej na równi z innymi wydatkami, które ubezpieczony poniósł w następstwie wypadku.