• Wypadki przy pracy

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 

Osoby, które doznały obrażenia na ciele podczas wykonywania pracy (wypadek przy pracy lub choroba zawodowa) mogą starać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacane przez firmę ubezpieczeniową pracodawcy lub Yrkesskadeforsikringsforening (Związek Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy) w przypadku, gdy pracodawca nie wykupił ubezpieczenia dla swoich pracowników. Poszkodowanemu przysługują także uprawnienia do świadczeń społecznych w rozszerzonym zakresie z NAV/HELFO.

Roszczenie z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych obejmuje odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu tzw. menerstatning oraz odszkodowanie uzupełniające z tytułu strat finansowych poniesionych w następstwie wypadku. Straty finansowe mogą obejmować koszty leczenia – zarówno te już poniesione, jak i te przyszłe. W pojęciu strat finansowych mieszczą się również utracone dochody. Tu także można starać się o odszkodowanie z tytułu strat w dochodach które już wystąpiły i można je udokumentować, ale również utraty możliwości zarobkowych w przyszłości z tytułu niezdoności do pracy. Odszkodowanie przysługuje również najbliższym poszkodowanego, jeśli ten zmarł na skutek obrażeń po wypadku przy pracy (tzn. odszkodowanie z tytułu utraty żywiciela rodziny w przypadku śmierci pracownika).

Istnieje również możliwość uzyskania wyżej wspomnianego odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli menerstatning ze środków NAV. Warto też pamiętać, że poszkodowany powinien w pierwszej kolejności starać się o zwrot kosztów leczenia ze środków publicznych – NAV/HELFO, ubezpieczyciel pokryje część, która nie została pokryta z ubezpieczeń społecznych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Warto działać jak najszybciej i nie zwlekać ze zgłoszeniem sprawy ze względu na bieg terminów i ryzyko przedawnienia. Pamiętaj też o zachowaniu dokumentacji dotyczącej wypadku (lub narażenia na działanie szkodliwych dla zdrowia czynników), urazu i poniesionych strat finansowych.
Oferujemy darmową ocenę przy pierwszym zgłoszeniu. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj pokrywają koszty pomocy prawnej na równi z innymi kosztami, które ich klienci ponieśli w następstwie wypadku. Masz wątpliwości? Zachęcamy do bezpłatnej, niezobowiązującej rozmowy telefonicznej.

Oferujemy darmową ocenę przy pierwszym zgłoszeniu. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj pokrywają koszty pomocy prawnej na równi z innymi kosztami, które ich klienci ponieśli w następstwie wypadku. Masz wątpliwości? Zachęcamy do bezpłatnej, niezobowiązującej rozmowy telefonicznej.