• Prisoversikt

  • Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Prisoversikt

 

Du kan ha krav på dekning av advokatutgifter via fri rettshjelp eller gjennom forsikring. I personskadesaker dekkes ofte advokatutgifter av forsikringsordninger eller ansvarlig forsikringsselskap. I straffesaker kan både fornærmede og tiltalte ha rett til å få dekket juridisk bistand fra retten. Alle våre advokater vil undersøke hvorvidt du kan få dekket din advokatbistand.

Advokatfirmaet følger advokatforeningens retningslinjer for salærfastsettelse. Veiledende timesatser for advokatbistand:

ADVOKAT

NOK 2100 eksklusiv mva.

ADVOKATFULLMEKTIG

NOK 1900 eksklusiv mva.

SENIORADVOKAT

NOK 2300 eksklusiv mva.

PARTNER/SPESIALIST

NOK 2600 eksklusiv mva.

KONSULENTBISTAND

NOK 1040 eksklusiv mva.

Det tas forbehold om å kunne avtale andre priser basert på advokatens kompetanse, sakens art og kompleksitet, samt resultat.

Gratis konsultasjon i personskadesaker

 

I saker som gjelder personskade ved trafikkulykker, yrkesskade og yrkessykdom tilbyr firmaet et gratis telefonmøte eller møte på kontoret. Vi bistår også med å avklare om det er fri rettshjelp eller om vårt salær dekkes av forsikringer.

 

 

Gratis konsultasjon i saker om overgrep og vold mv


I alle saker som gjelder seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud eller tvangsgifte er det normalt fri rettshjelp. Vi tilbyr et møte med en bistandsadvokat uten at det koster deg noe.

 

 

Fri rettshjelp

 

I saker om fri rettshjelp vil klienten enten være fritatt for egenandel eller det påløper en begrenset egenandel. Vi bistår med å undersøke om saken faller inn under fri rettshjelp.

 

 

Rettshjelpsforsikring

 

Utgifter til advokatbistand kan dekkes av innboforsikringer, boligforsikringer, bilforsikringer, reiseforsikringer mv. Vi kan bistå med å undersøke dekningsmuligheter.

 

 

Møte med advokat

 

Benytt deg av vårt kontaktskjema nedenfor, så vil en av våre advokater normalt ta kontakt i løpet av arbeidsdagen for å avtale et innledende møte eller videre bistand.